ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (อส.ทพ.นย.) รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (NEW)

Release Date : 22-11-2019 10:14:50

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (อส.ทพ.นย.) รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (NEW)

 

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]