รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

Release Date : 21-10-2019 20:50:53
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ (ท่านพ่อลี  ธมฺมธโร)

นาวาเอก ประจวบ มะลิทอง  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ (ท่านพ่อลี  ธมฺมธโร) วาระที่ ๑ เททองหล่อส่วนหัวใจ เพื่อนำไปประดิษฐานบนอาคารฐานรองรับองค์พระซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ในเขตตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมี พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ นายแพทย์วิวัฒน์  สุรพรสวัสดิ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ มณฑลพิธีเททองวัดป่าคลองกุ้ง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม เวลา ๑๓๐๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ (ท่านพ่อลี  ธมฺมธโร)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง