รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติ

Release Date : 21-10-2019 21:00:42
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติ

นาวาเอก ประจวบ มะลิทอง  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี ชั้น ๗ อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง