รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Release Date : 25-10-2019 10:07:19
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลเรือตรี สุทธิพงษ์ อนันตชัย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖๒๐