ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดปลายคลอง(น้ำตกพลิ้ว) อ. เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

Release Date : 28-10-2019 10:44:11
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดปลายคลอง(น้ำตกพลิ้ว) อ. เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

เมื่อ ๒๐๐๙๓๐ ต.ค.๖๒ พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดปลายคลอง(น้ำตกพลิ้ว) อ. เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี  โดยในขั้นต้นมียอดเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๑๔๕,๕๒๕ บาท