รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

Release Date : 04-11-2019 10:28:01
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

นาวาเอก ธิติกร  แดงรักสกุล  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมี หม่อมหลวงสราลี  กิติยากร เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๐๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง