พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับ นางสาววรัญญภัคก์ ศรีมหัทธนเวคิน และบริษัท ควีน โฟรเซ่น ฟรุต จำกัด น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง)

Release Date : 04-11-2019 10:41:16
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับ นางสาววรัญญภัคก์  ศรีมหัทธนเวคิน และบริษัท ควีน โฟรเซ่น ฟรุต จำกัด น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง)

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับ นางสาววรัญญภัคก์  ศรีมหัทธนเวคิน และบริษัท ควีน โฟรเซ่น ฟรุต จำกัด น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  พลเรือตรี พินิจ  ชื่นรุ่ง  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๐๐