เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี

Release Date : 04-11-2019 10:50:58
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ  ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี

พลเรือตรี วิวัฒน์  ทองอัมพร  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ  ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมี พลเอก สุรัตน์  วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ วัดท้าวอู่ทอง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๓๐