เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 14-11-2019 11:29:54
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี วิวัฒน์  ทองอัมพร  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐