รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี “ลอยกระทง ๑๐๐ ปี น่านนที วิถีจันท์”

Release Date : 16-11-2019 16:37:14
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี “ลอยกระทง ๑๐๐ ปี น่านนที วิถีจันท์”

พลเรือตรี สุทธิพงษ์  อนันตชัย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี “ลอยกระทง ๑๐๐ ปี น่านนที วิถีจันท์” โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒