ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน /ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีคณะนายทหารผู้ใหญ่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีฯ ณ วัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน

Release Date : 18-11-2019 09:08:41
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน /ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีคณะนายทหารผู้ใหญ่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีฯ  ณ วัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน /ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีคณะนายทหารผู้ใหญ่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีฯ  ณ วัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒