กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดจัดงานในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ เป็นประธานในพิธี

Release Date : 21-11-2019 10:53:15
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดจัดงานในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ เป็นประธานในพิธี

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จึงได้กำหนดจัดงานในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสักการะ และถวายเครื่องบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีสักการะและถวายเครื่องบวงสรวงพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพิธีสักการะพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารเรือ และ พิธีทำบุญประจำปีวันกองทัพเรือ โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี