ประกาศเปิด รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน(ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

Release Date : 22-11-2019 09:53:22

ประกาศเปิด รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน(ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]