รอง เสธ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมการประสานการยิงสนับสนุน

Release Date : 29-11-2019 09:04:22
รอง เสธ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมการประสานการยิงสนับสนุน

เมื่อ ๒๘๑๓๐๐ พ.ย.๖๒ น.อ.ประจวบ  มะลิทอง รอง เสธ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมการประสานการยิงสนับสนุน ณ อาคารที่ทำการกลุ่มแม่บ้านค่ายตากสิน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก นขต.กปช.จต. และหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ทั้งสิ้น ๕๐ นาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมการประสานการยิงสนับสนุน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง