รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ร่วมงานกาแฟสัญจร วิถีพุทธ "อิ่มบุญ อุ่นใจ" ครั้งที่ ๑๑

Release Date : 30-11-2019 15:46:48
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ร่วมงานกาแฟสัญจร วิถีพุทธ "อิ่มบุญ อุ่นใจ" ครั้งที่ ๑๑

พลเรือตรี สุทธิพงษ์  อนันตชัย และพลเรือตรี พินิจ ชื่นรุ่ง รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ร่วมงานกาแฟสัญจร วิถีพุทธ "อิ่มบุญ อุ่นใจ" ครั้งที่ ๑๑ เพื่อพบปะ พูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ วัดแหลมเสด็จ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒