รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "การต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone) ในงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ (Defense & Security 2019)

Release Date : 30-11-2019 15:51:13
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "การต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone)  ในงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ (Defense & Security 2019)

นาวาเอก ธิติกร  แดงรักสกุล  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "การต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone)  ในงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ (Defense & Security 2019) การแสดงยุทโธปกรณ์  เทคโนโลยีด้านความมั่นคง  การรักษาความปลอดภัยของบริษัทชั้นนำทั่วโลก ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "การต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone)  ในงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ (Defense & Security 2019)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง