เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ร่วมประชุมการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

Release Date : 30-11-2019 15:56:55
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ร่วมประชุมการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

พลเรือตรี วิวัฒน์  ทองอัมพร เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ร่วมประชุมการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด โดยมี พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒