รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับ นางเงา ศรีเจริญ ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัย

Release Date : 30-11-2019 16:09:26
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับ นางเงา ศรีเจริญ ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัย

นาวาเอก ธิติกร  แดงรักสกุล รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับ นางเงา ศรีเจริญ ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับ นางเงา ศรีเจริญ ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง