ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ

Release Date : 30-11-2019 16:23:27
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒