ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบชุดนักเรียนให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒๘๐ชุด

Release Date : 30-11-2019 16:33:28
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  มอบชุดนักเรียนให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒๘๐ชุด

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  มอบชุดนักเรียนให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒๘๐ชุด ในโอกาสที่เปิดภาคการศึกษา โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒