รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน หลักสูตรขั้นต้น - ขั้นกลาง รุ่นที่ ๗

Release Date : 30-11-2019 16:44:17
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน หลักสูตรขั้นต้น - ขั้นกลาง รุ่นที่ ๗

นาวาเอก ธิติกร  แดงรักสกุล รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน หลักสูตรขั้นต้น - ขั้นกลาง รุ่นที่ ๗  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธิ ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน  ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน หลักสูตรขั้นต้น - ขั้นกลาง รุ่นที่ ๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง