ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ พลเรือโท เชษฐ โกมลฐิติ ในโอกาสมาเป็นประธานมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Release Date : 30-11-2019 16:48:57
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ พลเรือโท เชษฐ  โกมลฐิติ ในโอกาสมาเป็นประธานมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ พลเรือโท เชษฐ  โกมลฐิติ ในโอกาสมาเป็นประธานมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับนักเรียน นักศึกษาพื้นที่ชายแดนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความประพฤติเรียบร้อย  ณ อาคารที่ทำการกลุ่มแม่บ้านค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒