รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี หลักสูตรขั้นต้น – ขั้นกลาง รุ่นที่ ๗ พร้อมกับประดับเข็ม

Release Date : 01-12-2019 16:24:02
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี หลักสูตรขั้นต้น – ขั้นกลาง รุ่นที่ ๗ พร้อมกับประดับเข็ม

พลเรือตรี สุทธิพงษ์   อนันตชัย  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี หลักสูตรขั้นต้น – ขั้นกลาง รุ่นที่ ๗ พร้อมกับประดับเข็ม และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม กองร้อยปืนเล็กที่ ๓ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒