รอง ผบ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.กล่าวอวยพร มอบกระเช้าของขวัญ และรับมอบของที่ระลึกจาก นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

Release Date : 06-12-2019 09:33:30
รอง ผบ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.กล่าวอวยพร  มอบกระเช้าของขวัญ และรับมอบของที่ระลึกจาก นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๗๓๐  พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  รอง ผบ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.กล่าวอวยพร  มอบกระเช้าของขวัญ และรับมอบของที่ระลึกจาก นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด โดยมี หน.ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ร่วมอวยพร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี