รอง ผบ.กปช.จต. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพิธีถวายราชสดุดี พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป

Release Date : 06-12-2019 09:46:55
รอง ผบ.กปช.จต. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพิธีถวายราชสดุดี  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป

วันพุธที่ ๔ ธ.ค.๖๒  พล.ร.ต.สุทธิพงษ์  อนันตชัย รอง ผบ.กปช.จต. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพิธีถวายราชสดุดี  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด