รอง เสธ.กปช.จต.พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒

Release Date : 13-12-2019 14:00:24
รอง เสธ.กปช.จต.พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๕๐๐ น.อ.ธิติกร  แดงรักสกุล  รอง เสธ.กปช.จต.พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต.พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง