เสธ.กปช.จต./ หน.สล.พมพ.กปช.จต.เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสานสัมพันธ์หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 21-12-2019 09:53:56
เสธ.กปช.จต./ หน.สล.พมพ.กปช.จต.เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสานสัมพันธ์หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ต.วิวัฒน์ ทองอัมพร  เสธ.กปช.จต./ หน.สล.พมพ.กปช.จต.เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสานสัมพันธ์หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒  ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี