รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในงานประจำปีศาลหลักเมืองจันทบุรี

Release Date : 25-12-2019 16:37:55
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในงานประจำปีศาลหลักเมืองจันทบุรี

พลเรือตรี พินิจ  ชื่นรุ่ง รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในงานประจำปีศาลหลักเมืองจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานในพิธี  ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒