รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเตรียมการต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

Release Date : 25-12-2019 16:41:26
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเตรียมการต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

พลเรือตรี สุทธิพงษ์   อนันตชัย  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเตรียมการต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เนื่องในโอกาสจะเดินทางมามอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด โดยมี พลเอก สุรัตน์  วรรักษ์  เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒