รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ กปช.จต.

Release Date : 25-12-2019 16:52:04
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ กปช.จต.

พลเรือตรี พินิจ  ชื่นรุ่ง รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ กปช.จต. โดยมี พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ กทม.เมื่อวันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒