รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับคณะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากพ่อแม่ติดเชื้อเอดส์และไร้ที่พักพิง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ

Release Date : 25-12-2019 22:21:55
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับคณะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากพ่อแม่ติดเชื้อเอดส์และไร้ที่พักพิง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ

พลเรือตรี สุทธิพงษ์   อนันตชัย  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับคณะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากพ่อแม่ติดเชื้อเอดส์และไร้ที่พักพิง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ และรับฟังการร้องเพลงอวยพรส่งความสุขแด่พี่น้องและบุคคลที่นับถือ เพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงออกถึงความรักเนื่องในวันคริสต์มาส ในโอกาสนี้ได้มอบของขวัญและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด็กกำพร้าและสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (๑) ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒