รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองคริสต์มาสอีฟ (CHRISTMAS EVE) ภายใต้งาน Chanthaburi Miracle Christmas Festival of Light ๒๐๑๙

Release Date : 25-12-2019 22:28:01
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองคริสต์มาสอีฟ (CHRISTMAS EVE) ภายใต้งาน Chanthaburi Miracle Christmas Festival of Light ๒๐๑๙

พลเรือตรี พินิจ  ชื่นรุ่ง  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองคริสต์มาสอีฟ (CHRISTMAS EVE) ภายใต้งาน Chanthaburi Miracle Christmas Festival of Light ๒๐๑๙ โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒