เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเรือตรี เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ

Release Date : 25-12-2019 22:42:52
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเรือตรี เลอศักดิ์  คชนันทน์  ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ

พลเรือตรี วิวัฒน์ ทองอัมพร  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเรือตรี เลอศักดิ์  คชนันทน์  ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒