รอง เสธ.กปช.จต.ร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดจันทบุรี

Release Date : 02-01-2020 10:12:36
รอง เสธ.กปช.จต.ร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๒ เวลา ๒๐๓๐ น.อ.ธิติกร  แดงรักสกุล รอง เสธ.กปช.จต.ร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดจันทบุรี  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานฯ ณ วัดบูรพาพิทยาราม(พระอารามหลวง) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต.ร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดจันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง