รอง ผบ.กปช.จต เป็นประธานในพิธีพุทธาภิษกรูปเหมือนและเหรียญ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์(ท่านพ่อลี รมุมธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง จันทบุรีเพื่อสมทบทุนสร้างรูปเหมือนท่านพ่อลีองค์ใหญ่

Release Date : 02-01-2020 10:36:52
รอง ผบ.กปช.จต เป็นประธานในพิธีพุทธาภิษกรูปเหมือนและเหรียญ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์(ท่านพ่อลี รมุมธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง จันทบุรีเพื่อสมทบทุนสร้างรูปเหมือนท่านพ่อลีองค์ใหญ่

วันที่ ๓๑ ธ.ค. เวลา ๒๓๐๐ พล.ร.ต.สุทธิพงษ์  อนันตชัย รอง ผบ.กปช.จต เป็นประธานในพิธีพุทธาภิษกรูปเหมือนและเหรียญ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์(ท่านพ่อลี รมุมธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง จันทบุรีเพื่อสมทบทุนสร้างรูปเหมือนท่านพ่อลีองค์ใหญ่ ณ อุโบสถวัดป้าคลองกุ้ง อำภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี