กปช.จต.ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี โดยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

Release Date : 03-01-2020 21:30:06
กปช.จต.ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี โดยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๒ กปช.จต.ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี โดยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๒ จำนวน ๗ ครอบครัว ณ บริเวณชุมชนกลุ่มบ้านเลขที่ ๒๒ สะพานขาว ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต.ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี โดยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง