รอง ผบ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Release Date : 03-01-2020 21:35:14
รอง ผบ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่  ๒๘ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  รอง ผบ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี