รอง ผบ.กปช.จต.ร่วมเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์หมุนวงล้อรางวัลที่ ๑ ในการออกสลากกาชาดจังหวัดจันทบุรี งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 05-01-2020 11:22:26
รอง ผบ.กปช.จต.ร่วมเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์หมุนวงล้อรางวัลที่ ๑ ในการออกสลากกาชาดจังหวัดจันทบุรี งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๙๓๐ พล.ร.ต.สุทธิพงษ์  อนันตชัย รอง ผบ.กปช.จต.ร่วมเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์หมุนวงล้อรางวัลที่ ๑ ในการออกสลากกาชาดจังหวัดจันทบุรี งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ และจัดกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ เวทีกลาง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (พระยืน) อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี