ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 04-09-2018 15:37:46
ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือตรี เกรียงไกร   ศุภมานพ  ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ในวันธรรมสวนะ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป  โดยมี นายวิทูรัช   ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธี  ณ วัดเกาะแมว ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา  ๐๗๐๐

    

    

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง