ผบ.กปช.จต. เป็นประธานการประขุมการ ก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่และคูกันช้าง ณ อบต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

Release Date : 07-01-2020 13:44:32
ผบ.กปช.จต. เป็นประธานการประขุมการ ก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่และคูกันช้าง ณ อบต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

วันที่ ๖ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๔๐๐ พล.ร.ท.รณรงค์  สืทธินันทน์ ผบ.กปช.จต. เป็นประธานการประขุมการ ก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่และคูกันช้าง ณ อบต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี