ผบ.กปช.จต.เป็นประธานประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์ช้างป่าในภาพรวม การแก้ไขปัญหา ปัญหาข้อขัดข้อง ณ อบต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว และตรวจสอบรั้วกันช้าง

Release Date : 16-01-2020 15:28:47
ผบ.กปช.จต.เป็นประธานประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์ช้างป่าในภาพรวม การแก้ไขปัญหา ปัญหาข้อขัดข้อง ณ อบต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว และตรวจสอบรั้วกันช้าง

พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์ ผบ.กปช.จต.เป็นประธานประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์ช้างป่าในภาพรวม การแก้ไขปัญหา ปัญหาข้อขัดข้อง ณ อบต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว และตรวจสอบรั้วกันช้าง บ.โอ่งแตก ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี พร้อมกับเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าออกนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน ๓ ครอบครัว ณ บ้านเลขที่ ๕๐ ม.๑ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๓