กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 17-01-2020 20:39:14
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงดนตรี การแสดงโดดร่ม การแสดงสุนัขทหารการแสดงท่าอาวุธพิเศษ การแสดงตรวจค้นเก็บกู้วัตถุระเบิด การแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารการแสดงชุดพารามอเตอร์ การแสดงนิทรรศการต่างๆ และแจกรางวัลและอาหารว่าง โดยมี พลเรือตรีสุทธิพงษ์  อนันตชัย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามบินท่าใหม่ ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓