รอง เสธ.กปช.จต.ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 17-01-2020 20:44:14
รอง เสธ.กปช.จต.ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ น.อ.ธิติกร  แดงรักสกุล  รอง เสธ.กปช.จต.ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต.ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง