ผบ.กปช.จต.และคณะผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ กปช.จต.ร่วมงาน “ศรัทธาร่วมกัน สรรค์สร้างความดี ประกาศศักดิ์ศรี แห่งชาวเมืองจันท์”

Release Date : 17-01-2020 20:49:41
ผบ.กปช.จต.และคณะผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ กปช.จต.ร่วมงาน “ศรัทธาร่วมกัน สรรค์สร้างความดี ประกาศศักดิ์ศรี แห่งชาวเมืองจันท์”

เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๓ พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์ ผบ.กปช.จต.และคณะผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ กปช.จต.ร่วมงาน “ศรัทธาร่วมกัน สรรค์สร้างความดี ประกาศศักดิ์ศรี แห่งชาวเมืองจันท์”เพื่อพบปะพูดคุยและหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี