ผบ.กปช.จต. ตรวจความคืบหน้าโครงการปรับปรุงและพัฒนาคลองยุทธศาสตร์ ช่วง บ.คลองใหญ่ – เขาหนองบัว ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน และ ช่วง บ.แหลม – บ.บึงชนังล่าง

Release Date : 18-01-2020 15:23:19
ผบ.กปช.จต. ตรวจความคืบหน้าโครงการปรับปรุงและพัฒนาคลองยุทธศาสตร์ ช่วง บ.คลองใหญ่ – เขาหนองบัว ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน และ ช่วง บ.แหลม – บ.บึงชนังล่าง

วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์  ผบ.กปช.จต. ตรวจความคืบหน้าโครงการปรับปรุงและพัฒนาคลองยุทธศาสตร์ ช่วง บ.คลองใหญ่ – เขาหนองบัว ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน และ ช่วง บ.แหลม – บ.บึงชนังล่าง  ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี  เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งละอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่