รอง ผบ.กปช.จต.เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต.ร่วมให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.กร.เนื่องในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๔

Release Date : 18-01-2020 15:29:38
รอง ผบ.กปช.จต.เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต.ร่วมให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร ผบ.กร.เนื่องในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๔

เมื่อวันที่  ๑๗ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๑๐๐ พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  รอง ผบ.กปช.จต.เป็นผู้แทน ผบ.กปช.จต.ร่วมให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร ผบ.กร.เนื่องในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๔ ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อ.แหลมงอบ จว.ตราด