รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฐานรองรับรูปเหมือนท่านพ่อลีองค์ใหญ่ (อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง)

Release Date : 05-02-2020 09:31:18
รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฐานรองรับรูปเหมือนท่านพ่อลีองค์ใหญ่ (อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง)

วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๖๓๐ น.อ.ธิติกร  แดงรักสกุล รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฐานรองรับรูปเหมือนท่านพ่อลีองค์ใหญ่ (อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง) โดยมี คุณวันดี เวสารัชชานนท์    เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ณ วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง เสธ.กปช.จต. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฐานรองรับรูปเหมือนท่านพ่อลีองค์ใหญ่ (อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง