รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีเวียนเทียน ในโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดจันทบุรี

Release Date : 09-02-2020 13:42:59
รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีเวียนเทียน ในโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๘ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๙๓๐ พล.ร.ต.สุทธิพงษ์  อนันตชัย รอง ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีเวียนเทียน ในโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดจันทบุรี  โดยมี นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล รอง ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ  วัดบูรพาพิทยาราม(พระอารามหลวง) อ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี