เสธ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก สภาผู้แทนราษฎร และคณะฯ

Release Date : 19-02-2020 11:16:52
เสธ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.พิเชฐ  ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก สภาผู้แทนราษฎร และคณะฯ

วันที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๘๔๕  พล.ร.ต.วิวัฒน์  ทองอัมพร  เสธ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.พิเชฐ  ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก สภาผู้แทนราษฎร และคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง "การบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคตะวันออก" ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองจันทบุรี  จว.จันทบุรี