ผบ.กปช.จต./ ผบ.ศบภ.กปช.จต. และว่าที่ ร.ต.พิเซียน ลิมป์หวังอยู่ ผวจ.ตราด ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่เขาบรรทัด จว.ตราด

Release Date : 28-02-2020 10:10:57
ผบ.กปช.จต./ ผบ.ศบภ.กปช.จต. และว่าที่ ร.ต.พิเซียน  ลิมป์หวังอยู่ ผวจ.ตราด ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่เขาบรรทัด จว.ตราด

เมื่อ ๒๗๑๕๐๐ ก.พ.๖๓ พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์ ผบ.กปช.จต./ ผบ.ศบภ.กปช.จต. และว่าที่ ร.ต.พิเซียน  ลิมป์หวังอยู่ ผวจ.ตราด ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่เขาบรรทัด จว.ตราด รับฟังบรรยายสรุป ณ ฉก.นย.ตราด/นบภ.ฉก.นย.ตราด ต.ตะกาง อ.เมืองตราด และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในการดับไฟป่า ณ ชค.ทพ.นย.๓ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยมี น.อ.ยุทธนา  สระดี ผบ.ฉก.นย.ตราด/ผบ.นบภ.ฉก.นย.ตราด ให้การต้อนรับ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย